Καφέδες

Διαμορφώστε και δείξτε την παραγγελία σας στο προσωπικό

Φρέντο εσπρέσο

Freddo espresso

Φρέντο εσπρέσο Λάτε

Freddo espresso Latte

Φρέντο καπουτσίνο

Freddo cappuccino

Φρέντο καπουτσίνο λάτε

Freddo cappuccino latte

Στιγμιαίος καφές - Φραπέ

Instant coffee - Frappe

Στιγμιαίος καφές (Φραπέ) με παγωτό

Instant coffee (Frappe) with ice cream

Μοκατσίνο

Mocaccino

Φρεντοτσίνο

Fredoccino

Καφές φίλτρου κρύος

Cold filter coffee

Αμερικάνο

Americano

Αμερικάνο διπλό

Americano double

Εσπρέσο λούγκο

Espresso loungo

Εσπρέσο λούγκο διπλό

Espresso loungo double

Εσπρέσο

Espresso

Εσπρέσο διπλό

Espresso double

Εσπρέσο Μακιάτο

Espresso Macchiato

Εσπρέσο Μακιάτο διπλό

Espresso Macchiato double

Καπουτσίνο λάτε

Cappuccino latte

Καπουτσίνο λάτε διπλό

Cappuccino latte double

Νεσκαφέ

Nescafe

Καφές φίλτρου

Filter coffee

Ελληνικός καφές

Greek coffee

Ελληνικός καφές διπλός

Greek coffee double

Ελληνικός καφές κρύος

Greek coffee cold

Καπουτσίνο

Cappuccino

Καπουτσίνο διπλό

Cappuccino double

Φρέντο εσπρέσο Μακιάτο

Freddo Espresso Macchiato

Εσπρέσο ριστρέτο

Espresso ristretto

Φραπέ Baileys

Frappe with Baileys

Κρύο λάτε

Iced Latte